Nuer Field Project

Nouns Verbs Verb Book Expressions Pedagogical Grammar of Nuer Translation of Genesis in Nuer Others

Bible Translation

Cio̲o̲k 23

1 Run dɔŋä Thɛyrä diaal kɛ kuɔ̲r wi̲cdɛ jɛn
rɛw wi̲cdɛ bärɔw. Titi kɛ kɛn pek runi teekä
Thɛyrä. 2 Cu Thɛyrä li̲w kä Kiri-yath-arba
mi cɔal i Hɛbɛrɔn muun Kɛynɛn. Cu Abɛraam
gua̲a̲ pärɛ thi̲n, cuɛ ji Hitayt jiök, 4 "Ɣän
lapä ja̲l mi cieŋ rɛydun, muɔcɛ ɤä gua̲a̲th
rɛydun mi bä raandä kuony thi̲n, bɛ jiɛɛn
waandä." 5 Cu ji Hitayt ɛ luɔ̲c Abɛraam, 6
"Liŋ ruacda, kuäär, ji̲n lapi kuäär mi di̲i̲t
rɛyda, kuony raandu kɔ̲kä min gɔaa ni jɛn kä
kɔ̲a̲k. Thilɛ raan kä kɔ mi bi ji pen duŋdɛ,
kä thilɛ raan kä kɛ mi bi ji gaŋ kɛ kuɔ̲ny
randu." 7 Täämɛ cu Abɛraam rɔ jiɛc, cuɛ
rɔɔdɛ goŋ nhiam ji Hitayt tin la ji muɔ̲ɔ̲n ɛmɔ.
8 Kä cuɛ kɛ jiök, "Mi ci yɛn ɛ ku nhɔk ɛn
ɤöö bä raandä cak wä kuony a bɛ thil waandä,
liɛŋɛ nɛmɛ, thiëcɛ Epɛrɔn, gat Dhoar, kɛ
kui̲cdä. 9 Kɛ ɤöö deeyɛ ɤä ka̲m kɔa̲a̲k in te
kä Mɛkpi̲i̲lä min la duŋdɛ. Kɔ̲a̲a̲k ɛmɔ jɛn a
kui̲c kakädɛ. A jɛ kam ɛ ɤä kɛ pek ko̲kädɛ
kɛɛliw nhiamdun a la duŋdä kɛ kui̲c kunykä nath."

(Page 75)

10 Täämɛ Epɛrɔn tëë nyuurä däär ji Hitayt.
Cu Epɛrɔn raan ji Hitayt Abɛraam jiök, a liŋ
ji Hitayt ɛ a mäni nɛy tëë wä wi̲c, ll cuɛ
wee, " 'Ci ɛɛ jɛn, kuäärä, liŋ ɛ, bää k̲am i
ɛn kak mäni kɔ̲a̲a̲k in te thi̲n. Bä jɛ ka̲m i
nhiam nɛɛnikɔ diaal. Ku raandu kuony." 12
Cu Abɛraam rɔɔdɛ goŋ nhiam ji muɔ̲ɔ̲n ɛmɔ, 13
kä cuɛ Epɛrɔn jiök a liɛŋkɛ ɛ ji muɔ̲ɔ̲n ɛmɔ,
"Mi bi ji̲n ɛ nhɔk, liŋ ruacdä, ɤän bä ji ka̲m
pek ko̲kä kakäädu ɛmɔ kɛɛliw. Gɔaa ni ɤöö
käni yio̲wkä kɛ ɤöö bä raandä coo wä kuony
thi̲n." 14 Cu Epɛrɔn ɛ luɔ̲c Abɛraam, 15
Kuäärä, liŋ ruacdä, thuɔny muɔ̲ɔ̲n mi pek
ko̲kädɛ theemni göölä ti kur ŋuaan, lotɛ ni
ŋu kamdan? Kuony ni jɔakdu. 16 Cu Abɛraam
ruacdiɛn mat kɛnɛɛ Epɛrɔn. Cu Abɛraam pek
yio̲o̲wni ti cɛ lar a liŋkɛ ɛ ji Hitayt thɛm.
Cukaa yio̲w ti kur ŋuaan cet kɛ theem ni ji
ko̲kä.
17 Cua kak Epɛrɔn kä Mɛkpi̲i̲lä mi tee lotä
känykä ca̲ŋ kä Mɛ̈mɛrɛy ka̲m Abɛraam a la
duŋdɛ nhiam ji Hitayt kɛnɛ nhiam nɛɛni diaal
tëë ci wä wi̲c.

(Page 76)

18 Cuaa jɛ ka̲m kak kɛɛl kɛnɛ kɔ̲a̲a̲k in te
rɛydɛ, a mäni jiɛn diaal ti te rɛy kakä
kɛɛliw. 19 Kɛ kɔr gua̲th ɛmɔ cu Abɛraam
ciekdɛ ni Thɛyrä kuony kɔ̲kä mi te rɛy kakä
Mɛkpi̲i̲lä mi te kui̲c Mɛ̈mɛrɛy kä käny ca̲ŋ min
cɔal i Hɛpɛrɛn muun Kɛynɛn. 20 Cuaa kak
kɛnɛ kɔ̲a̲a̲k in te rɛydɛ ka̲m Abɛraam a la duŋdɛ
kɛ kui̲c kunykä nɛɛnikɛ ɛ ji Hitayt.

Nuer Field Project Nouns Verbs Verb Book Expressions Grammar Genesis Others